LANDSCHAPSELEMENTEN HERKENNER

Detecteert kleine landschapselementen zoals bomen en heggen op basis van verschillende databronnen zoals satelliet- en luchtfoto’s. Het doel is om de monitoring te automatiseren om ervoor te zorgen dat subsidies op de juiste manier worden toegekend aan boeren die bijdragen aan het behoud van het typisch Nederlandse landschap. Wij hebben dit SBIR project uitgevoerd in samenwerking met 52impact voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het NSO (Netherlands Space Office).

VERTROUWELIJKE EMAIL HERKENNER

Het verbeteren van ZIVVER’s classificatie systeem dat bepaald welke email vertrouwelijke informatie bevatten en welke niet. Dit systeem ondersteunt de eindgebruiker van ZIVVER’s beveiligde mail service in de beslissing encryptie toe te passen en mail veilig te versturen. De uitdaging hierbij is het trainen van een model zonder direct toegang te hebben tot de inhoud van de emails vanwege de vertrouwelijke inhoud.

AFVAL HERKENNER

Zero Food Waste ontwikkelt een product waarmee de afvalstroom in de horeca in beeld wordt gebracht, om hiermee voedselverspilling te kunnen voorkomen. Door een camera en weegschaal te combineren kan het type en de hoeveelheid weggegooid voedsel worden bepaald. Wij ontwikkelen de beeldherkenning die automatisch de camerabeelden analyseert: herkennen en classificeren van het voedsel en het bepalen van de hoeveelheid.

WEGKWALITEIT VOORSPELLER

Het voorspellen van de wegkwaliteit van de N-wegen in de provincie Zuid-Holland op basis van historische en nieuw ingewonnen data. Hiermee krijgt de wegbeheerder beter inzicht in de toekomstige staat van de weg. Dit kan hij of zij meenemen in het plannen van het wegonderhoud wat leidt tot betere wegen tegen lagere kosten.

ASSET ZOEKER

Het vinden van assets rondom het spoor door toepassing van beeldherkenning op luchtfoto’s. Deze luchtfoto’s worden met een helikopter ingevlogen en zijn toegankelijk via het GIS systeem. Het eindresultaat is een nieuwe GIS-laag met daarin de gevonden assets. In dit project ligt de focus op relais kasten.

GEWAS HERKENNER

Detecting crops from satellite images to check compliance of farmers with their lease contracts with the government. A crop rotation is prescribed in these contracts to avoid soil depletion and guarantee food supply for the generations to come.

TEMPLATE GENERATOR

SmartDocuments is een software applicatie waarmee gebruikers eenvoudig documenten kunnen maken, zoals brieven, facturen en contracten, door een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden gemaakt op basis van templates wat veel tijd kost. Wij automatiseren het maken van deze vragen door automatische informatie extractie op basis van Natural Language Processing (NLP).

PAKKET VOLGER

Van alle pakketten binnen een sorteercentrum hoort de locatie bekend te zijn om volledige track & trace mogelijk te maken. Dit is een intensief proces op basis van het handmatige scannen van barcodes. Wij hebben hiervoor de computer visie ontwikkeld welke pakketten volgt op de camerastreams binnen het sorteercentrum. Op deze manier zijn pakketten te volgen zonder dat ze op verschillende plekken handmatig gescand moeten worden.

info@geronimo.ai
+31 (0)6 104 220 98
Kluyverweg 1 – 12.15, 2629HS Delft, NL

KvK: 81087578
© 2018-2021 Geronimo.AI B.V.
Alle rechten voorbehouden