Doorlooptijd: 2 weken

Vertrouwd door 70+ bronhouders

Consequent 90%+ nauwkeurig

Automatische mutatiesignalering en kartering van kaarten

Het belang van up-to-date geo-basisregistraties in een snel veranderende wereld maken een structurele mutatiesignalering essentieel voor elke BGT, BAG en WOZ beheerder.

ChangeMapp brengt snel alle mutaties in beeld, kan omgaan met de subjectiviteit van mutaties en waarborgt de kwaliteit en standaard van de registraties. ChangeMapp voert automatische kaart/beeld vergelijkingen en objectdetectie uit, waarbij het zelf ontwikkelde kunstmatige intelligentie toepast om te signaleren en te duiden waar de kaart niet klopt. Het resultaat is een geografisch of administratief bestand met de relevante veranderingen, of mutaties, ten opzichte van de huidige BGT, BAG of WOZ. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen ten opzichte van bouwwerken (BGT/BAG), grijs/groen/blauw objecten (BGT), dakkapellen (WOZ) en zonnepanelen. 

“De mogelijkheden van Geronimo.AI om binnen twee weken een mutatiesignalering van hoge kwaliteit te leveren ben ik nog niet eerder tegengekomen.”​

Jeroen van Logtenstein – Kwaliteitsbeheerder BGT/Beeldmateriaal De Connectie

“Geronimo is een betrouwbare partner en realiseert waardevolle innovatie binnen het bijhouden van de basisregistraties.”​

Ron Binneveld – Adviseur GEO/GIS Gemeente Vijfheerenlanden

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding zijn deze verrijkt met door ChangeMapp automatisch gevonden mutaties (rood gearceerd). Door de juiste toepassing van kunstmatige intelligentie heeft ChangeMapp aangeleerd de luifel wel te signaleren, en de zonneschermen niet.

Snel naar een hoge kwaliteit

ChangeMapp biedt mutatiesignalering met een snelle doorlooptijd van twee weken, een hoge kwaliteit en scherpe prijs. De nauwkeurigheid van ChangeMapp ligt consequent boven de 90% met betrekking tot vindbaarheid en correctheid van mutaties. Hierom worden resultaten van ChangeMapp inmiddels door meer dan 40 bronhouders van de BGT, BAG en WOZ gebruikt (gemeentes, belastingsamenwerkingen, provincies en ministeries) om de basisregistraties up-to-date te houden. 

Wij brengen u graag in contact met een relevante referentie.  

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien: verharde objecten (oranje), onverharde objecten (groen) en waterobjecten (blauw). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Alle plekken waar de BGT niet klopt ten opzichte van de onderliggende luchtfoto worden aangemerkt als mutatie.

Voorbeeld van automatisch karteren op basis van ChangeMapp. Op de linker afbeelding zijn de orthofoto, bouwwerken kaart (BGT) en resultaten van de automatische bouwwerk signalering van ChangeMapp te zien (rood gearceerd). Op de rechter afbeelding is het resultaat te zien van de automatische kartering. Het rafelige vlak afkomstig uit de signalering wordt rechtlijnig gemaakt en op bestaande lijnpunten en/of hoekpunten aangesloten. 

Wij brengen u graag in contact met een van onze huidige klanten voor een objectief oordeel

Resultaat

Het resultaat van ChangeMapp zijn nulmetingen, signaleringen en/of karteringen van voor de BGT, BAG en WOZ relevante objecten. Deze worden geleverd als geometrische bestanden (bijvoorbeeld Shapefiles), administratieve bestanden (bijvoorbeeld Excel) en werkprojecten (bijvoorbeeld QGIS projecten). De huidige scope van behandelde objecten is:

  • Signalering en kartering van bouwwerken t.o.v. de BGT, BAG of samengestelde kaart van bouwwerken. 
  • Signalering van grijs/groen/blauw objecten t.o.v. de BGT. 
  • Nulmeting en/of signalering van dakkapellen t.o.v. de WOZ.
  • Nulmeting en/of signalering van zonnepanelen t.o.v. de WOZ of een andere referentiebestand. 
De resultaten worden voorzien van verscheidene attributen als classificaties en andere objecteigenschappen. Wij lichten dit graag toe in een productdemonstratie. 

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp op grotere schaal. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Alle plekken waar de BGT niet klopt ten opzichte van de onderliggende luchtfoto worden aangemerkt als mutatie.

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto te zien. In de rechter afbeelding zijn alle dakkapellen zoals door ChangeMapp gevonden in beeld gebracht (geel gearceerd) en is een bouwwerk-kaart toegevoegd (blauw gearceerd) met een aanhangend WOZ object-id. Door de gevonden dakkapellen te combineren met deze kaart kan het verschil, de nieuwe dakkapellen, worden bepaald ten opzichte van de WOZ. 

Proces

Eenvoudige data-uitwisseling

De tijd van het heen en weer sturen van harde schrijven is voorbij. Wij versturen een link waarmee de benodigde bestanden zoals luchtfoto’s, puntwolken en referentiebestanden mee uitgewisseld kunnen worden.

Het resultaat wordt in het gewenste formaat per mail of via download-link teruggestuurd. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw data om.

Kosten

Wij bieden ChangeMapp aan op basis van een standaardofferte met een eenduidige en transparante kostenberekening.

Idealiter presenteren wij de kostenberekening in combinatie met een productdemonstratie zodat volledig duidelijk is wat u krijg en waar u voor betaald.

 

Wij helpen jullie, jullie helpen ons

Het doel van ChangeMapp is de bronhouders sneller tot een betere BGT, BAG en WOZ te laten komen.

Dit betekent dat wij graag zowel voorafgaand aan de uitvoering van ChangeMapp meedenken over de beste aanpak, als achteraf over hoe de resultaten het efficiëntst verwerkt kunnen worden.  Zo helpen wij jullie om op de beste manier tot een verwerkt resultaat te komen, en jullie ons door input te leveren over gewenste functionaliteiten. 

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto te zien met in blauw de BGT (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Zowel de nieuw gebouwde schuur als het gesloopte object worden aangegeven als mutatie.

info@geronimo.ai
+31 (0)6 104 220 98
Kluyverweg 1 – 12.15, 2629HS Delft, NL

KvK: 81087578 
© 2018-2024 Geronimo.AI B.V.
Alle rechten voorbehouden