“Geronimo is een betrouwbare partner en realiseert waardevolle innovatie binnen het bijhouden van de basisregistraties.”​

Ron Binneveld – Adviseur GEO/GIS Gemeente Vijfheerenlanden

Afhankelijkheden tussen de BGT, BAG en WOZ en het gebruik van geo-informatie in gemeentelijke en externe processen maakt het up-to-date houden van de basisregistraties een essentiële taak van elke gemeente. 

Door in gesprek te treden met de gemeentes over deze taak hebben wij drie knelpunten van de geo-beheerder geïdentificeerd:

  • Het behandelen van alle mutaties kost (te) veel tijd
  • Mutaties zijn complex en kunnen multi-interpretabel zijn 
  • Onderliggende wet- en regelgeving verandert 

Het afgelopen jaar hebben wij hiervoor een oplossing ontwikkeld in samenwerking met drie pilotgemeenten en de proeftuin van het Kadaster: ChangeMapp. Dit is een automatische mutatiesignalering welke gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en luchtfoto’s om afwijkingen in uw BGT en BAG geometrie en WOZ registratie te vinden. Door de hoge mate van automatisering kunnen in korte tijd alle mutaties worden gevonden en vals positieven worden uitgefilterd waarna de complexe mutaties worden voorgelegd aan de beheerder. Tegelijkertijd wordt hiermee de subjectiviteit van handmatige signalering voorkomen en voorgesorteerd op een standaard registratie als de SOR. 

In samenwerking met:

Aanpak

Hoe werkt het?

ChangeMapp voert een vergelijking uit tussen de meeste recente versies van uw basisregistratie en luchtfoto. Na een aantal filterstappen resulteert dit in een automatisch gegenereerd overzicht van mogelijke mutaties, waarbij mutatie is gedefinieerd als een verschil tussen de werkelijkheid (luchtfoto) en de BAG of BGT. Naar wens bevat dit overzicht bovendien alle dakkapellen in de gemeente. Door vervolgens in te zoomen op de mogelijke mutaties worden de vals positieven van de daadwerkelijke mutaties gescheiden.

Voor dit doeleinde is ChangeMapp getraind op meerdere jaren en gebieden verspreid over Nederland. Het model heeft hierdoor geleerd hoe het een grote verscheidenheid aan mutaties dient te herkennen, waardoor het ook in 2021 toepasbaar is.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo. 

90% geautomatiseerd,
10% kwaliteitscontrole op Nederlandse bodem

Wij hebben als uitgangspunt het behalen van een betrouwbare dienst gebaseerd op automatisering. Dit resulteert in (1) standaardisatie binnen een complex en ambigu proces, (2) schaalbaarheid en kostenreductie, en (3) in een continu verbeterende nauwkeurigheid door het zelflerende karakter van kunstmatige intelligentie.  

In vergelijking met een handmatige mutatiesignalering wordt 90% van de inspanning uitgevoerd door onze algoritmes. De overige 10% betreft de handmatige kwaliteitscontrole welke wij in Nederland uitvoeren. 

Vanwege de complexiteit en de varierende wensen van gemeentes zien wij deze kwaliteitscontrole als essentieel. Het is onze ambitie deze stapsgwijs te verminderen terwijl we de kwaliteit naar de gemeente blijven waarborgen. 

Proces

Eenvoudige data-uitwisseling via uploaden en downloaden

De tijd van het heen en weer sturen van harde schrijven is voorbij. Wij versturen u een link waarmee u eenvoudig de luchtfoto’s in ECW formaat kan uploaden in onze Microsoft omgeving. 

Wij voeren vervolgens intern de mutatiesignalering uit en sturen u een link terug van waar deze in het gewenste formaat te downloaden is. 

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw data om.

Geo-gerefereerde mutatielijst van polygonen

Het eindresultaat van de automatische mutatiesignalering is een geo-gerefereerde lijst van polygonen. Deze wordt teruggeleverd in het door u gewenste formaat zoals een Excel, GeoJSON of shapefile.

Een voorbeeld van dit eindresultaat ziet u hieronder, waarin in blauw de panden uit de BGT zijn weergegeven, in rood de mutaties en in ornaje de dakkapellen zoals deze worden gevonden door het model.

Doorlooptijd en kosten

Onze doorlooptijd van een mutatiesignalering is 2 weken. Hiervoor dienen we 1-4 weken van tevoren op de hoogte te worden gebracht van wanneer u de luchtfoto’s wenst te uploaden. 

Door de hoge mate van automatisering en standaardisatie kunnen wij onze dienst aanbieden op basis van een eenduidigen en transparante kostenberekening. Deze lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek.

Kartering en verwerking in de Landelijke Voorziening

Om een totaalpakket aan te bieden zijn we een samenwerking aangegaan met Geomaat, een innovatief landmeetkundig ingenieursbureau. Hierdoor kunnen we behalve de mutatiesignalering, ook de kartering en verwerking in de Landelijke Voorziening aanbieden.

Visie

Veranderende wetgeving en de toekomst van de basisregistraties

De wet basisregistratie grootschalige topografie is in 2016 in werking getreden als vervanging van de GBKN. De wet basisregistratie adressen en gebouwen is in 2009 aangenomen met de laatste grote wijziging in 2017. Het in goede banen leiden van de ruimtelijke ordening van Nederland vraagt om steeds fijnmazigere en samenhangendere geo-informatie. Met de huidige wetgeving zijn grote stappen gezet ten opzichte van 10 jaar geleden maar de volgende wijzigingen staan alweer aan de horizon. 

De omgevingswet heeft als doel de wetgeving rondom ruimtelijke ordening te vereenvoudigingen. Vaak is wetgeving hierbij gekoppeld aan een geografisch object als een monument of een pand waar asbest is geconstateerd. Dit maakt het nog belangrijker dat de onderliggende geo-informatie juist is. Het huidige stelsel van verschillende basisregistraties met zowel overlap als verschillen maakt dit niet makkelijk en een samenhangend objecten register (SOR) waarin deze basisregistraties worden samengevoegd lijkt een voor de hand liggende oplossing. De complexiteit hiervan moet niet onderschat worden vanwege de verschillende belangen en processen welke gebaseerd zijn op het huidige stelsel. 

De trend is echter duidelijk: de eisen van de geo-informatie voorzieningen worden steeds fijnmaziger en samenhangender. Tegelijkertijd is het betrouwbaar houden van de huidige voorzieningen al een grote uitdaging. Volgens ons is de oplossing duidelijk: automatisering is noodzakelijk én mogelijk en het is onze taak dit als nieuw instrument aan te laten sluiten op de processen van de moderne geo-beheerder.

info@geronimo.ai
+31 (0)6 104 220 98
Kluyverweg 1 – 12.15, 2629HS Delft, NL

KvK: 81087578
© 2018-2021 Geronimo.AI B.V.
Alle rechten voorbehouden